Ir al contenido principal

Entradas

Destacados

XORNADAS SOBRE AUTISMO: SEXUALIDADE NAS PERSOAS CON TEA

Xornadas sobre autismo


SEXUALIDADE NAS PERSOAS CON TEA

Matriculación:Folla de inscrición


Áreas
Integración didáctica das TICS. Recursos didácticos. Dinamización lingüística. Bibliotecas. Competencia en lectura e escritura. Competencia lingüística. Fomento da lectura. Temas Transversais. Competencias sociais e cívicas. Coeducación. Titoría. Mellora da Convivencia. Atención educativa á diversidade. Educación Medioambiental, Coñecemento do medio, Educación en valores.

Destinatarios
Internivel. Profesorado en xeral de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato, FP , Terapeutas de persoas con TEA e tamén para familiares de persoas con TEA.

Modalidade
Xornadas (art. 9 da Orde de 14 de maio de 2013).

Número de prazas
25

Observacións ás prazas
En virtude do convenio asinado pola Consellería coas organizacións sindicais con data de 25/01/08 admitiranse na actividade persoas en situación de desemprego ata un máximo do 30% do total de prazas ofertadas.

Criterios de selección
As persoas participant…

Entradas más recientes

COLABORACIÓN CO CPI Dr. LÓPEZ SUÁREZ

CEIP PLURILINGÜE DE COVAS, CHARLA PARA OS NENOS E NENAS DO CEIP

V XORNADAS DE VOLUNTARIADO

2 DE ABRIL: DIA DO AUTISMO

II XORNADAS DE AUTISMO: INTEGRACIÓN SENSORIAL NA AULA

DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN SENSORIAL NA AULA E ESTRATEXIAS PARA A MELLORA DA PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO

30 de setembro, DIA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O TEL

XORNADAS SOBRE AUTISMO:COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN NAS HABILIDADES SOCIAIS.

Escola de verán 2017

DIVERSIDADE FUNCIONAL E VIOLENCIA NAS AULAS